Prosjektleder, Trelleborg Offshore Norway AS


Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions for almost every industry on the planet. And we are where we are because our talents brought us here. By specializing in the polymer engineering that makes innovation and application possible, Trelleborg works closely with leading industry brands to accelerate their performance, drive their business forward—and along the way, shape the industry and progress that will benefit humankind in the exciting years ahead.

Being part of the Trelleborg Group Trelleborg Offshore & Construction is a leading global supplier of polymer-based critical solutions for deployment in highly demanding environmentsOur products and services are typically used on large and complex projects that require worldwide presence, innovative engineering, as well as a proven track record.

With over 120 years of experience Trelleborg Offshore Norway is the largest producer of rubber products and solutions in Norway since the establishment in 1896. The company’s main focus is in material development, design, project management and manufacturing tailored solutions for their customers based on their needs.

Vi søker en selvstendig og strukturert person som skal lede noen av våre prosjekter og ta del i den spennende utviklingen som selskapet står over for.

Ansvar:
Sikre prosjektgjennomføring fra «handover» fra salg til kundeleveranse og lukking av prosjektet.
Bidra til god kommunikasjon mellom oss og kunde, samt mellom prosjekt og interne kunder, herunder å etablere administrative regler for mailkorrespondanse, møtevirksomhet og rapportering.
Sikre at prosjektteamet har nødvendig kunnskap om kontrakten og forståelse av budsjettet.
Til enhver tid ha full kontroll over fremdrift i prosjektet og påse at alle detaljer er kontinuerlig oppdatert i IFS.
Foreta løpende vurdering av de ulike risikoelementer som finnes i prosjektet, og iverksette nødvendige handlinger for å minimere risiko. Samt sørge for at nødvendige tiltak blir gjennomført dersom det skulle oppstå avvik fra kontrakt.
Håndtere endringer i prosjektet og kommuniserer disse til ekstene og interne kunder.
Økonomisk oppfølging og kontroll av prosjektet, herunder etablere prosjektplan og økonomisk sluttrapport.
Gjennomføre «lessons learned» ved krav og/eller behov.

Kandidatprofil:
Bachelorgrad i ingeniørfag, gjerne med merkantil tilleggsutdanning.
5 års erfaring fra prosjektledelse i offshore/maritim bransje.
Erfaring med bruk av ERP systemer og prosjektplanleggingsverktøy (IFS, MS Project eller tilsvarende)
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.
En tydelig og forbedringsorientert driver med god evne til å motivere og samarbeide på tvers av avdelinger.
Ansvarsbevisst, involverende og fleksibel.

Vi kan tilby:
Vi kan tilby en spennende stilling med store personlige utviklingsmuligheter.
Et særdeles veldrevet og lønnsomt konsern.
Konkurransedyktige betingelser.
Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Søknadsfrist: Snarest

For ytterligere informasjon, kontakt oss på telefon: 959 00 508 eller på mail gunderlie@gp-rekruttering.no