Revisor i engasjement


Buskerud Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap eid av Buskerud fylkeskommune og 13 kommuner i Buskerud og Vestfold. Selskapet er ett av landets fremste interkommunale revisjonsselskaper. Vi skal være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner. Våre hovedoppgaver er regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, undersøkelser og rådgivningstjenester. Vi har siden 2003 benyttet revisjonsverktøyet Descartes. Vi har hovedkontor i Drammen, med et avdelingskontor på Hønefoss, og er i dag 21 medarbeidere.  

Vi søker en revisor (i ett års engasjement med mulighet til forlengelse) som vil få oppdrag både etter regnskapsloven og kommunale regnskapsforskrifter. Du vil arbeide med samfunnsnyttige og bærekraftige oppdrag. Arbeidssted vil være Drammen eller Hønefoss.

Om stillingen
Revisjon av kommuner, interkommunale selskap, kommunale foretak, kirkeregnskap og stiftelser/legater. Du vil inngå i et revisjonsteam, men vil også få selvstendige oppdrag.  Stillingen rapporterer til leder for regnskapsrevisjon.

Ønskede kvalifikasjoner
Du må ha bestått eksamen til bachelor i revisjon. Relevant erfaring er ønskelig, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Ønskede personlige egenskaper
Vi ser etter en person som er god til å kommunisere på norsk, både skriftlig og muntlig, ønsker å ta ansvar og levere gode resultater. Du må ha evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk. Høy integritet er en forutsetning i stillingen.

Vi tilbyr
Konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, gode kurs- og etterutdanningstilbud og et godt arbeids- og fagmiljø. Du vil arbeide med spennende og varierte oppdrag og ha store muligheter for en sterk faglig utvikling. Et litt kortere årsoppgjør enn i privat sektor.

Søknadsfrist
Snarest

For ytterligere informasjon, kontakt oss på telefon: 959 00 508 eller på mail gunderlie@gp-rekruttering.no