Director Sales & Marketing, Miljø Norge AS


Miljø Norge har utviklet et gjenvinningssystem som gir betydelige miljømessige og økonomiske gevinster. Vi kan på grunn av konkurransesituasjon ikke være mer spesifikke om vårt produktspekter per nå. Dette vil komme frem i eventuell dialog med rette kandidater. Hovedkontor i Drammensområdet.

Vår visjon:
«Utnytte våre ressurser på beste miljømessige og økonomiske måte»

Trigges du av å bygge et internasjonalt salgs- og markedsføringsteam?

Miljø Norge ser etter deg med internasjonal salgserfaring, som trigges av å selge oppsirkulerte kvalitetsprodukter. Du skal være en bidragsyter for å bringe praktiske løsninger ut i det sirkulære samfunnet, hvor gjenbruk står i fokus. Vår første produksjonslinje blir operativ i løpet av høsten og salg av vårt første produkt vil skje fra desember 2021. Vi har allerede i kartleggingsfasen landet gode rammeavtaler, så du starter ikke på bar bakke. I løpet av 2022 vil du bli ansvarlig for å opprette salgs- og markedsaktiviteter også utenfor Norges grenser, i første omgang i Europa. Vi holder foreløpig kortene tett til brystet, men produktet er lovpålagt og noe «alle» kan stå inne for. Salget vil være rettet både mot næringslivet generelt, det offentlige, samt mot privatpersoner via ulike samarbeidspartnere. Du har erfaring fra å benytte forskjellige kanaler og markedsmix for å nå våre ulike målgrupper.

Miljø Norge er et ungt selskap som planlegger rask igangsettelse av sin første produksjonslinje i Norge. Vi er en industribedrift og har fått tilskudd av Innovasjon Norge for utvikling av vårt konsept. Etter en vellykket lansering, planlegger selskapet å søke opptak på Euronext Growth (i løpet av våren 2022) med påfølgende ekspansjon til nye markeder i Europa. Selskapet har fokus på bærekraft og alle våre produksjonslinjer vil innebære gjenbruk og oppsirkulering. Som vår nye salg- og markedsdirektør, vil du rapportere direkte til CEO og du blir ansvarlig for alle salgs- og markedsaktiviteter i de ulike landene.

Du får ansvar for:
Å selge produktene til våre eksisterende og nye partnere, samt utvikle videre en kundereise digitalt.
Å etablere en salgs- og markedsstrategi i samarbeid med CEO.
Å bygge opp, samt lede et effektivt salgs- og markedsteam i Norge og internasjonalt.
Å bygge opp en solid kundeportefølje med fokus på langsiktige avtaler og gjentagende inntekt.
Bidra til å skape et inspirerende og profesjonelt arbeidsmiljø.
Sikre produksjonens pipeline til enhver tid. Tett samarbeid med CEO og Director of operations for rask og kontrollert vekst i topplinjen.
Å bygge opp merkevaren rundt de ulike produktene Miljø Norge vil selge.

Vi tror du:
Er en som ønsker å være en operativ leder som er tett på dine medarbeidere.
Har god struktur og jobber disiplinert for å oppnå de mål som er satt.
Har erfaring som salgsleder og kan dokumentere gode resultater.
Har internasjonal erfaring fra salg eller markedsføring.
Har jobbet med markedsføring og har forståelse for kundereisen hos de ulike segmentene.
Har høyere utdannelse innen salg og markedsføring.
Har betydelig arbeidskapasitet og vet hva som kreves i nystartede selskaper.
Du kan vise til gode resultater fra tilsvarende stillinger.
Raskt bygger nye relasjoner både internt og eksternt.
Har gode språkkunnskaper, flytende i norsk og engelsk. Tysk er også en fordel.

Vi kan tilby:
En spennende stilling i et fremtidsrettet oppstartsselskap.
Et selskap med ambisjoner om sterk vekst, og med stort internasjonalt potensial.
Et engasjert, kompetent og modig styre som sammen med CEO bistår og tilrettelegger for raske beslutninger og suksess.
Eierskap i form av aksjer i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt oss på telefon: 959 00 508.
Søknad sendes snarest til: gpr@gp-rekruttering.no.