Director of Operations, Miljø Norge AS


Vi har utviklet et gjenvinningssystem som gir betydelige miljømessige og økonomiske gevinster. Vi kan på grunn av konkurransesituasjon ikke være mer spesifikke om vårt produktspekter per nå. Dette vil komme frem i eventuell dialog med rette kandidater. Hovedkontor i Drammensområdet.

Vår visjon:
«Utnytte våre ressurser på beste miljømessige og økonomiske måte»

Vi søker en proaktiv og forbedringsorientert leder som skal bygge opp vår fabrikk og logistikkfunksjon, innledningsvis i Norge, men etter hvert også internasjonalt.

 Som Director of Operation skal du i startfasen etablere fabrikken i Norge med tilhørende logistikk- og styringssystemer herunder bemanne opp organisasjonen. I en innledende fase vil du selv direkte inneha flere overordnede roller som å drifte fabrikken, QA-funksjonen, innkjøp og logistikk samt Lean. De nevnte roller skal etter hvert besettes av deg og du skal være med å etablere og få ansvar for fabrikker utenfor Norge.

Vi ser for oss en person med følgende bakgrunn og egenskaper:
Du må ha en høyere teknisk utdannelse samt ledererfaring fra industri eller logistikk helst fra storskala produksjon. God IT- og systemforståelse vil være en selvfølge.

Du må være visjonær og strategisk, samt legge vekt på sirkulær økonomi. Det legges ned betydelig med timer i et oppstartsselskap, du må derfor ha stor arbeidskapasitet kombinert med høyt fokus på kvalitet. Vi ønsker å bygge en organisasjon med motiverte og selvstendige individer. Du må være klar og tydelig, samt være en god motivator og teambygger.

For ytterligere informasjon, kontakt oss på telefon: 959 00 508.
Søknad sendes til: gpr@gp-rekruttering.no.