Director of Operations, Miljø Norge AS


Miljø Norge har utviklet et gjenvinningssystem som gir betydelige miljømessige og økonomiske gevinster. Vi kan på grunn av konkurransesituasjon ikke være mer spesifikke om vårt produktspekter per nå. Dette vil komme frem i eventuell dialog med rette kandidater. Hovedkontor i Drammensområdet.

Vår visjon:
«Utnytte våre ressurser på beste miljømessige og økonomiske måte»

Vil du bli med å bygge et norsk industrieventyr?

Miljø Norge ser etter deg med solid erfaring fra produksjonsledelse. Du skal få vår automatiseringslinje til å fungere best mulig her i Norge før vi raskt skal ekspandere til nye markeder. Du skal være en operativ leder som trigges av å få til best mulig produksjon sammen med ditt team.  Du og ditt team vil være et praktisk eksempel på hvordan samfunnet går fra lineær produksjon, med bruk og kast, til produksjon for den sirkulære økonomien, hvor gjenbruk og optimal ressursutnyttelse er essensielt. Du trigges av å få til produksjon som i størst mulig grad er automatisert og finner løsninger der andre ser problemer. Du har høye forventninger til både deg selv og resten av organisasjonen når det kommer til kvalitet og kompetanse. Vi holder foreløpig produktene hemmelig, men vårt første produkt er lovpålagt og noe «alle» kan stå inne for.

Miljø Norge er et ungt selskap som planlegger rask igangsettelse av sin første produksjonslinje i Norge. Vi er en industribedrift, og har fått tilskudd av innovasjon Norge for utvikling av vårt konsept. Etter en vellykket lansering planlegger selskapet å søke opptak på Euronext Growth (i løpet av våren 2022) med påfølgende ekspansjon til nye markeder i Europa. Selskapet har fokus på bærekraft og alle våre produksjonslinjer vil innebære gjenbruk og oppsirkulering. Som vår nye Director of operations, vil du rapportere direkte til CEO og du blir ansvarlig for all produksjon i de ulike landene.

Du får ansvar for:
All produksjon i Norge, deretter også i nye markeder, i første omgang i Europa.
Å bygge et solid produksjonsteam, samt bygge og optimalisere produksjonslinjene.
Fortsette samarbeidet med Engineering og F&U miljø i Norge primært, for videre utvikling av automatisering og robotisering av produksjonslinjer.
Å ha et tett samarbeid med CEO, samt salg- og markedsdirektør for en mest mulig effektiv skalering etter hvert som bedriften vokser.
Overordnet internkontroll og kontinuerlig oppfølging av HMS-rutiner.
Skape en avdeling med stolthet rundt egne prestasjoner, effektivitet og profesjonalitetskultur.

Ønskede kvalifikasjoner:
Høyere relevant utdanning innen industri, produksjon og/eller automasjon.
Erfaring fra kostnadseffektiv produksjon.
Erfaring på ledernivå, gjerne med industrielle referanser og i vekstselskaper.
Du har betydelig arbeidskapasitet og vet hva som kreves i nystartede selskaper.
Du kan vise til gode resultater fra tilsvarende stillinger.
Du er en klar og tydelig leder som trigges av å skape lag som presterer på høyt nivå.
Har gode språkkunnskaper, flytende i norsk og engelsk. Tysk er også en fordel.

Vi kan tilby:
En spennende stilling i et fremtidsrettet og fremoverlent selskap med ambisjoner om sterk vekst.
Et selskap som investerer i nye og moderne produksjonsmetoder.
Et selskap med stort internasjonalt potensial.
Et engasjert, kompetent og modig styre som sammen med CEO bistår og tilrettelegger for raske beslutninger og suksess.
Eierskap i form av aksjer i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt oss på telefon: 959 00 508.
Søknad sendes snarest til: gpr@gp-rekruttering.no