Tjenester


shutterstock_125111849Vi tilbyr tradisjonell utvelgelse til faste stillinger via Search eller Annonsert rekruttering.

Ønskes det en Sluttvurdering/vurdering av personer/kandidater eventuelt en gruppe eller en avdeling, så står vi gjerne til tjeneste med det. Vi benytter oss av verktøyene 16PF5 og 360Indicator™.

Vi har selv svært lang og variert erfaring som Styremedlemmer og nytteggjør oss den når vi jobber med Rekruttering av Styremedlemmer til ulike bransjer. En Styreevaluering kan evt. også utarbeides som en del av prosessen.

Selskaper som gjennomfører nedbemanninger kan få assistanse via Outplacement.

Ønskes det hjelp og gode tips innen organisasjonsutvikling i forbindelse med for eksempel lederutvikling, teambuilding, salg, coaching eller personlig utvikling, kan vi anbefale vår nære samarbeidspartner Ennea.

Search Annonsert rekruttering Sluttvurdering Rekruttering av styremedlemmer Outplacement